Aarhus Universitets segl

Forskningsenhed for Teologisk Etik


Om enheden

Forskningsenheden for Teologisk Etik arbejder med etikken som forbundet med de teologiske fag. Enheden er derfor også sammensat af forskere fra de forskellige teologiske fagligheder og har dette som udgangspunkt for samtalen med andre fag og i forhold til etiske spørgsmål generelt. 

Enheden arbejder både med grundlagsetik og områdeorienteret etik. Dette indebærer, at spørgsmål som for eksempel menneskesyn, normativitet og retfærdighed kan udgøre mere overordnede temaer for enheden. Samtidigt udgør aktuelle og samfundsmæssige spørgsmål som for eksempel migration, klima, sundhed og velfærd også centrale områder for enheden. Temaerne berører derfor også det felt, der kaldes for offentlighedsteologi.

Forskningsenheden Teologisk Etik hører under forskningsprogrammet tilknyttet Afdeling for Teologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 

Arrangementer

Ingen arrangementer fundet.